Permanente educatie

Permanente educatie

Met betrekking tot de Permanente Educatie zijn geregistreerden in het Register DOBS jaarlijks verplicht tot:

  1. het blijvend werkzaam zijn op het vakgebied van onteigening, planschade, nadeelcompensatie en aanverwante rechtsgebieden;
  2. het aantoonbaar volgen van minimaal 6 punten aan studieactiviteiten relevant voor bovengenoemde rechtsgebieden;
  3. het jaarlijks overleggen van een Eigen Verklaring.

De regels voor de Permanente Educatie zijn vastgelegd in het Reglement Toelating en Permanente Educatie en in de bijbehorende toelichting.

De jaarlijks te volgen (goedgekeurde) studieactiviteiten zijn opgenomen in het overzicht van de Studiebijeenkomsten.

 

Accreditatie van opleidingen

Alle studieactiviteiten die in aanmerking komen voor de Permanente Educatie zijn door Register DOBS geaccrediteerd. Deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Reglement voor Toelating en Permanente Educatie en de bijbehorende toelichting.

Een aanvraag voor accreditatie van een studieactiviteit is geheel kosteloos en kan worden aangevraagd via info@registerdobs.nl.