Kennismiddag Register DOBS 2018


Op 12 april 2018 vond de eerste Kennismiddag Register DOBS plaats, met als onderwerp Waterveiligheid. De kennismiddag was goed bezocht met zo’n 110 deelnemers. Bij de dijkverbeteringsopgave betrokken projectleiders en deskundigen bespraken de aandachtspunten en handvatten om de noodzakelijke dijkverbeteringen de komende jaren volgens planning te kunnen realiseren. Wij hebben begrepen dat de middag door onze geregistreerde leden goed is ontvangen.

In het najaar gaan wij ons oriënteren op een vervolg respectievelijk een nieuwe kennismiddag in 2019. Met het oog daarop stellen wij uw opmerkingen en aanbevelingen naar aanleiding van de Kennismiddag Waterveiligheid zeer op prijs. U kunt uw waardering en suggesties mailen naar: info@registerdobs.nl.