Nieuws

Onwinbare bodembestanddelen en daarvoor te verleggen gasleiding

Lees verder

Uitspraak artikel 7.16 Waterwet

Lees verder

Normaal Maatschappelijk Risico: korte afstand = lagere drempel? Neen

Lees verder

Afdeling bestuursrechtspraak bevoegd bij nadeelcompensatiekwesties op grond van Tracéwet

Lees verder

Burgerwoning in plaats van een bedrijfswoning onder het oude planologische regime: planologisch nadeel

Lees verder

Inbreiding tegenover uitbreiding: een verschil in te hanteren drempel (van 5%)? Neen

Lees verder