Nieuws

Uitwerkingsplicht woningbouw: wijziging naar agrarisch voorzienbaar

Lees verder

Eliminatie 40 c Ow: verduidelijking begrip overheidswerk

Lees verder

Planschade taxatie moet voldoende controleerbaar zijn

Lees verder

Huurwaarde kapitalisatie bij (tegemoetkoming) planschade; Een kritische noot

Lees verder

Art. 61 Onteigeningswet: (niet) een billijke schadeloosstelling

Lees verder

Gedoogplicht BP: volledige schadeloosstelling BP omvat ook planschadevergoeding

Lees verder