Nieuws

Planschade: planvergelijking en overgangsrecht; waardering en WOZ-waarde

Lees verder

Planschade Oegstgeest: de Afdeling over compensatie in natura

Lees verder

Taxeren in het kader van nadeelcompensatie: aandacht voor de WOZ-waarde

Lees verder

Exploitatieplan "Exploitatieplan Zuiderloo": inbrengwaarde, peildatum taxatie en sloopkosten

Lees verder

Onteigening: complexafbakening

Lees verder

Passieve risico aanvaarding

Lees verder