Nieuws

Uitspraak Hoge Raad over schadeloosstelling onteigening Hedwigepolder

Lees verder

Signalering Bestuursrechter past grondentrechter alleen nog toe binnen het Omgevingsrecht

Lees verder

Standaardovereenkomst TenneT bij aanbod gedoogplicht houdt stand

Lees verder

Planschade / nadeelcompensatie: waardevermindering en inkomensschade bij meerdere vennootschappen

Lees verder

Geen schadeloosstelling voor kosten van wederbelegging

Lees verder