de Stichting

De Stichting Register DOBS registreert deskundige beroepsbeoefenaren op het gebied van onteigening, nadeelcompensatie, planschade en aanverwante rechtsgebieden ten behoeve van  potentiële opdrachtgevers (bedrijven, particulieren en de overheden). 

Register DOBS bevordert en bewaakt de deskundigheid van de geregistreerden door het stellen van stringente toelatingscriteria en een systeem van Permanente Educatie.

De stichting is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur en opgericht op 10 november 2014. De bestuurders zijn afkomstig uit kringen van de NVR, de onteigeningsadvocatuur, de makelaardij en de Rijksoverheid. De Stichting VastgoedCert is adviseur van het bestuur.

De toelating tot het register is op aanvraag en staat open voor degenen die lid zijn van een beroepsorganisatie met tuchtrecht. De aanvrager wordt beoordeeld op kennis en ervaring aan de hand van vastgelegde toelatingscriteria.

Bestuur en commissie

De stichting Register DOBS is een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur.

Het bestuur